GBP

Jag har inte lyckats hitta några siffror på det, men visst är det så att inte alla som opererats lyckas gå ner och behålla sin vikt? Det finns t o m de som återfår sin gamala maxvikt? Och har jag förstått det rätt så är det inte en så stor andel som når BMI normalvikt?
 
Har jag förstått det rätt att det är så att de flesta går ner ca 75 procent av sin maxövervikt och att många av dem går upp 5-20kg på lite längre sikt?
 
Är det så här, ungefär, så är det ju himla bra resultat för GBP och andra fetmaoperationer som behandlingsmetod för bättre hälsa hos de som dras med (sjuklig) fetma! Även om var och en sogenomförde en viktoperation helst inte vill vara en av dem som inte minskar så mycket i vikt, eller ve och fasa, går upp nästan allt igen. Det är ju liksom inte därför man genomgår en fetmaoperation, det är ju ett ganska stort ingrepp.
 
Jag funderar lite på den bild av GBP-erfarenheter som skildras i bloggar. Jag läser ganska många bloggar och de har varit och är mig till stor hjälp i in vardag som opererad. Jag funderar en del på fördelningen av viktminskningsresultat i bloggarna generellt sett jämfört med de statistiska resultat (för visst finns det såna, även om inte jag har hittat dem?), och tänker att de som bloggar och fortsätter att hålla liv i sina bloggar är de som går ner åtminstone hälften av sin övervikt och de som lyckats nå BMI normalvikt fortsätter att blogga hela vägen fram till det resultatet och kanske en liten period till... 
 
...men de som är en av dem som inte går ner så mycket i vikt, den som kanske inte förlorar så mycket som åtminstone hälften av övervikten, hur ser deras tankegångar och erfarenheter ut? 
 
Jag vet inte varför jag tänker på detta, eller varför jag skriver om det. Kanske för att jag har anledning att fundera över vad resultatet av min GBP? Var kommer jag att landa i min viktnedgång? Vad är det jag gör och inte för att det blir just där? Jag har gått ner knappt hälften på väg mot normalvikt, till ett BMI under 30 har jag nu ca fem kg kvar. Kommer jag nå dit? Och om inte, hur kul kommer det då vara att fortsätta blogga? 
 
Jag är lite nyfiken på att läsa en studie som gjorts om de som inte nått så långt som de kanske hade hoppats på innan de beslutade sig för att genomgå en GBP, hur tänker de nu om sina resultat? Finns det något i deras erfarenheter som de som genomgår/kommer att genomgå en fetmaoperation kan lära oss av för att de opererades resultat, generellt sett, framöver ska bli ännu bättre än de är idag?
 
 
 
 

Kommentera här: